Skip to:Bottom
|
Content
Mormonlar ve Amerikan toplumsal yapısı için kapak resmi
Başlık:
Mormonlar ve Amerikan toplumsal yapısı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
43416T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2008.
Fiziksel Tanımlama:
xv, 186 y. : şkl., tbl ; 28 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Amerikan toplumsal yapısı içerisinde yeni bir dinsel akım ve alt kültür olarak değerlendirilen Mormonizm'i konu edinen bu çalışma modern dönemlerde gelişen ve etkinliğini gün geçtikçe artırmakta olan bu hareketin sahip olduğu sosyo-kültürel dinamikleri ele almaktadır. Mormonizm 1800'lü yılların Puritan Amerikasında Joseph Smith ile birlikte ortaya çıkmış yerli bir Amerikan dini olma özelliği taşımaktadır. Gelişim sürecinin önemli bir bölümünde poligami anlayışını benimseyen Mormonizm, sahip olduğu geleneksel Hıristiyan düşüncesinden farklı inanç yapısı ve pratik düzlemdeki Amerikan toplum normlarına aykırı uygulamaları nedeniyle tarih boyunca dışlanmış, bu sebeple kilise üyeleri bulundukları bölgelerden sürekli farklı topraklara göç etmek zorunda kalmışlardır.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43416.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 43416 43416 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page