Skip to:Bottom
|
Content
Taşınmaz değerlemesi : taşınmaz hukuku - imar hukuku - değerleme yöntemleri için kapak resmi
Başlık:
Taşınmaz değerlemesi : taşınmaz hukuku - imar hukuku - değerleme yöntemleri
ISBNp:
9789750237393
Dil:
Türkçe
Edisyon:
3. bsk.
Yayın Bilgileri:
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016
Fiziksel Tanımlama:
1374 s. : tabl. , şkl. ; 25 cm.
Seri:
Seçkin Yayıncılık hukuk no ; 1433.
Genel Not:
Dizin vardır.
Özet:
Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, kısa sürede güncellenmiş 3. baskısını yapan Kitapta, Türkiye'de ve Dünya'daki değerleme yöntemleri ve teknikleri soru ve cevaplarla ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca taşınmaz mülkiyeti, tapu sicili, imar, mekansal planlama, imar uygulamaları, imar mevzuatına aykırı yapılar, imarda kazanılmış hak ve daha pek çok konu yargı kararları, yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin yanı sıra yerli ve yabancı pek çok kaynağın ışında anlatılmıştır. Kitap, uzun yıllar, "Gayrimenkul Değerleme" ve "Arazi Geliştirme" konularında çalışan, bu konularda çeşitli üniversiteler, meslek kuruluşları ve kamu kurumlarında eğitimler veren, danışmanlık yapan yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Yazarlar kitabın yeni baskısında, eğitimlerine katılanlardan ve danışmanlık yaptıkları firmalardan gelen sorularla kapsamını genişletmişler ve daha pratik bir kitap haline getirmişlerdir. Kitapta, aşağıda yer alan soruların cevaplarını ve daha fazlasını bulabilirsiniz. • Yapı Ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni alınmadan inşa edilen yapılara değer takdir biçilebilir mi? • Tapu kütüğündeki şerhler ve beyanlardan hangileri mülkiyet ve tasarruf hakkını yasaklamaktadır? • Hangi şerhler ve belirtmeler taşınmaz değerlemesini olumsuz etkiler? • İmar planının iptal edilmesi veya yürürlüğünün durdurulması taşınmaz değerlemesini nasıl etkiler? • Değerleme uzmanı plan ve ruhsat incelemelerinde nelere dikkat etmelidir? • Ruhsatla ilgili değişik durumlar taşınmaz değerlemesi üzerinde ne tür etkiler yaratır? • İmarda kazanılmış hak olgusu ile taşınmaz değerlemesi arasında ne tür ilişki vardır? • 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan/rezerv yapı alanı/riskli yapı ilan edilen taşınmazlara değer verilebilir mi? • Piyasa rayici ile değerleme uzmanının belirlediği "değer" arasında fark olursa ne yapmak gerekir? • Taşınmaz değerlemesinde emlak vergisi değeri ile kamulaştırma değeri esas alınır mı? • Değerlemesi yapılmayan taşınmazların emlak vergisi nasıl hesaplanır? Hatalı işleme itiraz nasıl yapılır? • Türkiye'de taşınmaz değerlemesinde hangi yöntemler uygulanır ve kaç tür değerleme tekniği vardır?
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2476050-1001 KKX683 Turcademy E-Kitap Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page