XV. yüzyılda Türkçe musiki nazariyatı eserleri için kapak resmi
Başlık:
XV. yüzyılda Türkçe musiki nazariyatı eserleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yazar:
Yayın Bilgileri:
1995.
Fiziksel Tanımlama:
s. 453-465.
Ek Başlık:
Tarih dergisi : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi--s. 36 (1995-2000)'de.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/101942

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale MD4985 md4985 Merkez Kütüphane Makaleleri
Arıyor...

On Order