Skip to:Bottom
|
Content
Çok uluslu şirketler ve finansal raporlama sorunları-bir uygulama için kapak resmi
Başlık:
Çok uluslu şirketler ve finansal raporlama sorunları-bir uygulama
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK008447
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı, 2008.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 139 y. : tbl. ; 28 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.Kaynakça var.Cd: Pdf-Word var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Günümüzde, uluslararası mal ve sermaye hareketlerinin giderek yoğunlaşması ve şirketlerin finansman kaynağı gereksinimi sonucu iç pazarlardan dış pazarlara da yönelmesi, şirketlerin hazırladıkları finansal raporların önemini arttırmıştır. Her ülkenin kendine özgü finansal raporlama standartlarının olması, birden fazla ülkede faaliyette bulunan şirketler için sorun ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu şirketler finansal tablolarını Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre hazırlamaktadır. Aynı zamanda çok uluslu şirketler finansal tablolarını ana şirkete de sunmak zorundadır. Çalışmada çok uluslu şirketlerin özellikleri, çok uluslu olma yolunda geçirdikleri aşamalar ve Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin Türkiye’de hazırladıkları finansal tablolar ile yurt dışına sundukları temel mali tablolar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK008447 008447 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page