Sanat tarihi : tanımlamadan anlamlandırmaya yöntemsel serüven için kapak resmi
Başlık:
Sanat tarihi : tanımlamadan anlamlandırmaya yöntemsel serüven
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
M3820
Yayın Bilgileri:
2004.
Fiziksel Tanımlama:
s. 151-156.
Konu Başlığı:
Ek Başlık:
Disiplinlerarası ortam ve yöntem sorunları : Prof. Dr. Erdim Öztokat anısına / yay. haz. Nedret Tanyolaç Öztokat.--İstanbul: Multilingual, 2004'ten alınmıştır.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/MAKALE/M3820.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Makale M3820 M3820 Merkez Kütüphane Makaleleri
Arıyor...

On Order