Skip to:Bottom
|
Content
Vergi icra hukukunda ödeme emri için kapak resmi
Başlık:
Vergi icra hukukunda ödeme emri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
SBEK011825
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı, 2012.
Fiziksel Tanımlama:
XV, 275 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var. Cd: pdf var.
502:
Yüksek Lisans
Özet:
Bu çalışmada, ''Vergi İcra Hukuku'' kapsamında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile düzenlenmiş olan ''ödeme emri'' kavramı tüm yönleriyle ele alınmaya çalışılmıştır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez SBEK011825 011825 Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page